DIENSTEN

Lezingen en workshops


Wetenschappers klagen dat docenten hun werk niet lezen. Docenten klagen dat de wetenschap weinig toepasbaar is. In mijn lezingen en workshops probeer ik een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Themalezingen


De vertaling van inzichten uit de wetenschap naar de praktijk van het klaslokaal. In ongeveer een uur neem ik docenten, schoolleiding en ouders mee op een reis door de laatste inzichten.

Workshops


Alle workshops beginnen met een korte lezing waarin de theorie kort en praktisch wordt toegelicht. Daarna gaan we dit in praktijk brengen door de theorie te gebruiken om de les van de dag erna voor te bereiden.

Persoonlijk mentorschap


Indivueel, als sectie of juist sectie-overstijgend. Er zijn genoeg mogelijkheden om aan je didactiek te blijven werken. Anders dan de meeste nascholingen kom ik altijd naar de locatie van de school. Iedere school heeft zijn eigen cultuur en daar pas ik het programma op aan.

Individueel traject


Je wilt aan de slag met formatieve evaluatie, maar je hebt graag dat er iemand over je schouders mee kijkt en feedback levert. 

Overige trajecten

In een traject van drie maanden tot een jaar ga ik samen met een groep docenten aan de slag om formatieve evaluatie van de grond te krijgen.  Eventueel kan dit traject ook gecombineerd worden met mij als vakdocent.

Vakdocent


U heeft een vacature en wilt een ervaren docent die iets extra's mee brengt? In de lespraktijk breng ik de theorie van formatieve evaluatie in de praktijk. Daarnaast kan ik uiteraard ook trainingen verzorgen voor de rest van de school, eventueel in een persoonlijk mentorschap.

Natuurkunde / Wiskunde


Ik ben eerstegraads bevoegd docent natuurkunde en heb tevens ervaring in de onderbouw als docent wiskunde. Klik hieronder voor mijn volledig CV of neem contact op.

Techniek / O&O / Maken


3D printers, laser- en vinylsnijders, solderen, het werd allemaal gebruikt in een van de vakken die ik heb mogen opzetten. Graag laat ik de kracht van de moderne techniek zien aan leerlingen en docenten.