WORKSHOPS

Formatieve evaluatie

Gamification

Krachtige structuur voor lessen


Een van de grootste ergenissen van docenten is dat leerlingen alleen leren voor een cijfer. Tegelijkertijd schaffen veel docenten en scholen de cijfers niet af, omdat ze bang zijn dat leerlingen dan helemaal niets meer doen. In de workshop Gamification laat ik zien dat deze angst ongegrond is.


Het eerste deel van de workshop bestaat uit een introductie van de theorie. Aan de hand van de zelfbeschikkingstheorie van Deci en Ryan en het framework Octalysis laat ik zien hoe het anders kan. Met veel praktijkvoorbeelden maak ik een vertaalslag van wetenschappelijke inzichten naar het klaslokaal. 


Het tweede deel van de workshop gaan docenten zelf aan de slag om met de theorie een volgende les of lessenserie opnieuw vorm te geven. Net als bij de workshop formatieve evaluatie is het de bedoeling van de workshop dat u het geleerde direct de les erna in te praktijk kunt brengen. 

Snel aan de slag


In de workshop Formatieve Evaluatie presenteer ik wat basistheorie om snel met formatieve evaluatie aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat docenten al heel veel dingen doen die hierbij aansluiten. Doel van de workshop is om bestaande technieken van docenten gerichter in te zetten, feedback van leerlingen te verzamelen en te handelen op basis van die feedback. Het tweede deel van de workshop is hier nadrukkelijk op gericht, waarin je een les voorbereid voor de dag erna, zodat je direct praktisch aan de slag kan.